Pepsico

Pepsico är ett amerikanskt företag vars historia startade på 1890-talet.

Sedan 2001 så tillverkas Pepsi av Carlsberg i Sverige.